Våra tjänster

Projekteringsledning

Ofta vill man driva sina egna byggprojekt, men saknar tid eller kunskap för att hantera projekteringsarbetena.
Vi hjälper Er gärna med projekteringsansvaret.

Bygglovshantering och support

Bygglov eller bygganmälan?
Ja, det är inte lätt att vara byggherre idag,
mycket lagar och regler att hålla reda på.
Vi hjälper Er med allt från rådgivning, bygglovsansökningar till bygganmälan
och tar fram de handlingar som krävs för ett snabbt och lyckat
bygglov/anmälans ärende.

Bygg- och projektledning

Vi hjälper er med att ta projekten hela vägen från start till mål.
Vi håller samman ert projekt med hänsyn till ekonomi, tider, myndigheter, besiktningar m.m.

Besiktningar

Vi utför både entreprenadbesiktningar och skadebesiktningar.
Besiktningar är mycket viktiga som juridiskt dokument både för
företag som privatpersoner.

Kontrollansvarig enligt PBL

Enligt Plan- och bygglagen behövs det en kontrollansvarig, KA, vid i huvudsak allt byggande.
Vi är certifierade enligt högsta kravet (K).
Vi hjälper Er med allt från kontrollplaner, start- och slutbesked till samrådsmöten med Kommunen.

Boendemiljöutredning och miljöinventering

Miljöinventering inför bygg och rivningsarbeten eller
bara rådgivning vid skador, som
t. ex fukt, radon, mögel, brandskador m.m.

Termografering

Termografering kan används i många olika situationer. Det identifierar ofta värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter. Även svåridentifierade vattenläckage, fukt i konstruktioner orsakade
av läckage hittas ofta ganska enkelt med termografering.

Upphandling

Vi har lång erfarenhet av upphandlingar av byggentreprenader som omfattas av LOU (lagen om offentlig upphandling) men även upphandling för vanliga juridiska personer.

Underhållsplanering

Behöver ni en underhållsplan till er bostadsrättsförening, er industrifastighet eller ett helt fastighetsbestånd.
Vi har lång erfarenhet av att upprätta underhållsplaner.