Byggkonsult i Sjuhärad

Fuktskadad torpargrund i äldre sommarhus – inte helt okomplicerat

Skadebesiktning

Ett hus av äldre karaktär, med vacker arkitektur och som skvallrar om ett långt liv är drömhuset för många. Men ett köp av ett äldre hus kan även innebära gammal torpargrund, renoveringsbehov och problem. Ett par från Göteborg hittade sitt sommarhus i Ulricehamn. Huset var byggt redan 1925 och paret fick erfara att det inte alltid är helt okomplicerat med gamla hus.

En vattenskada i köket visade sig vara mycket värre än vad man först befarat. När golvet i köket började rivas ut visade det sig att hela torpargrunden till huset var kraftigt rötskadad. Paret rekommenderades då att riva huset och istället bygga upp ett helt nytt, men då ägarna uppskattade det gamla huset och dess arkitektur kontaktades Bisab för att göra en skadebesiktning.

Besiktningen visade att fukt spridit sig till ytterväggar, fönster och andra kalla ytor då huset under en längre tid varit ouppvärmt samt att det varit öppet mellan golv och grund. Trots detta var det för ägarna till huset viktigt att den gamla arkitekturen behölls, och att riva det befintliga huset var därmed aldrig något alternativ. En kalkyl upprättades och renoveringen av huset sattes igång.

Grunden till huset grävdes ut och det organiska material som kunde avlägsnas byttes ut. Även rötskadade syllar byttes ut. Grundmuren tätades, grunden plastades in med ångspärr och en sorptionsavfuktare sattes in. Två luftfuktighetsmätare installerades, en placerades i grunden och den andra på vinden. Vinden var oskadd men mätaren placerades här i förebyggande syfte och för att framtidssäkra huset. För att behålla den äldre karaktären på huset har fönstren till huset behållits men låtits renoveras på ett snickeri.

Arbetet med huset blev en större och dyrare process än vad ägarna först tänkt sig, detta var de medvetna om när de tog beslut om att renovera istället för att riva huset. För ägarna som uppskattar gammal arkitektur var det viktigt att husets gamla karaktär skulle kvarstå även efter renoveringen. Det är självklart svårt att helrenovera ett hus från 1925 utan allt för höga kostnader, men huset har nu iordningsställts för att kunna hålla under många år framöver.

Vid sidan av arbetet med renoveringen har Tingsholmsgymnasiets byggprogram från Ulricehamn besökt bygget. Eleverna lär sig att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Genom att besöka sommarhuset i Ulricehamn fick eleverna en större inblick i hur det är att arbeta med äldre hus och vilka problem som det kan medföra. En mindre renovering kan visa sig bli ett mycket större och dyrare projekt än vad man först förutspått. Skadebesiktningen av Bisab var grunden som gav trygghet i processen.