Byggkonsult i Sjuhärad

Kontrollansvarig – din hjälpande hand vid nybyggnation

Kontrollansvarig

Vi är många som drömmer om att någon gång i livet få bygga vårt alldeles egna hus från grunden. Att få skapa ett hem, en trygg borg och en helt ny central punkt i livet. Att ta hjälp av en kontrollansvarig är ett viktigt steg i byggprocessen. Två familjer i Ulricehamn, som byggt villor i området Stadsskogen, har fått erfara det på ett tufft sätt.

Familjerna anlitade en entreprenör för att genomföra bygget. Ett bygglov fanns sedan tidigare. Krister Haglund från Bisab kontaktades för att bli kontrollansvarig för bygget. En kontrollansvarigs roll innebär i korthet att se till att nödvändiga kontroller utförs, samt att se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs. De två familjerna rekommenderades att ta hjälp med projektledning för produktionen och bygget men båda familjerna valde att bygga utan extern projektledare. Något de tyvärr senare i processen kom att ångra.

Till en början flöt bygget på bra men efter ett tag insåg Bisab att det fanns flera punkter på bygget som inte stod rätt till.
– Jag konstaterade att det saknades arbetsmiljöplan, personalliggare och avvikelserapporter. Arbetsplatsen var också olåst under hela entreprenadtiden och jag misstänkte snabbt att det inte hade utförts några egenkontroller, berättar Krister Haglund.

När problemen blev större så kontaktades Krister Haglund för hjälp med projektledning, men tyvärr var detta alldeles för sent. Den första uppgiften en projektledare har under en nybyggnation är att kontrollera entreprenörens kreditvärdighet. Det visade sig att entreprenören var konkursmässig, hade utmätningar, skulder och krav från inkasso.

Ett brev skrevs till byggherren om att bygget kommer att stängas ner men då detta inte hjälpte fick advokat kopplas in och kontraktet hävdes till slut. Det ställdes även skadeståndskrav mot entreprenören, men då entreprenören var konkursmässig så har kunderna antagligen inte fått något skadestånd.
– En lärdom av detta är att projektledning behövs även som privatkonsument och att det gäller att vara noggrann när entreprenör anlitas. Alla säljare eller entreprenörer som missköter sig har något gemensamt. Nästan alla säger att ”han var ju så trevlig”, säger Krister Haglund.

Situationen är inte helt ovanlig. Att anlita rätt entreprenör är A och O och att ta hjälp av en byggprojektledare kan för dig som konsument vara till mycket stor hjälp. De flesta människor är trevliga och verkar vara duktiga på det de gör, men det krävs mer research än så. Det är viktigt att riktiga avtal skrivs, och att detaljfrågor besvaras kring; ekonomi, personal, kollektivavtal, byggmöten, arbetsmiljöplaner, betalningsplaner och liknande.

De två byggena slutfördes till slut av en ny entreprenör som färdigställde arbetet. Dessvärre har bygget dock kostat betydligt mycket mer för familjerna än vad de först tänkt, både vad det gäller kraft och pengar. Vägen till deras nya hem blev inte lika rak som de hoppats på och kanske är det tyvärr så att den trygga borgen inte blev lika trygg, då känslan kring bygget delvis sitter kvar i väggarna.