Vi hjälper till med bygglov och bygganmälan i Västra Götaland

Bisab kan bygglov och bygganmälan
Den som bestämt sig för att söka bygglov vill få ett beslut så fort som möjligt, och att ansökan om bygglov ska godkännas. För en snabb process krävs koll på lagar och regler och kännedom om lokala bestämmelser för den kommun som aktuell för byggprojektet.

Bygglovsansökan och fackmannamässiga ritningar är grundläggande. Dessa kan behöva kompletteras med strandskyddsdispens, förhandsbesked, ändring av detaljplan, upprättande av ny detaljplan eller fastighetsbildning. Bisab har lång erfarenhet i hela kedjan.

Vi hjälper också privatpersoner och företag som fått bygglov beviljat. Nästa fas handlar om anmälan, tekniskt samråd, kontrollplan med mera. Dessa steg mellan bygglov och startbesked kan stoppa ett bygge under lång tid.

Om inte bygglov krävs, till exempel för ett Attefallshus, behöver en bygganmälan lämnas in till kommunen. Bygganmälan kräver ofta att ritningar och underlag gällande till exempel konstruktion och brandskydd tas fram. Med Bisabs hjälp blir processen snabbare och smidigare.

Finns det en osäkerhet kring Attefallshus regler eller när det behövs ett bygglov, eller behöver ni hjälp av en byggprojektledare för hela byggprocessen? Behöver ni även hjälp med en slutbesiktning efter att byggprojektet är avslutat, kontakta oss för ett möte!