Bisab är certifierad kontrollansvarig i Västra Götaland

Kontrollansvarig enligt högsta krav
Som kontrollansvarig (KA) måste du vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Bisab är certifierad kontrollansvarig enligt högsta krav i PBL (Plan- och bygglagen) och har rätt att kontrollera bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar av olika slag.

Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

När tar man in en kontrollansvarig?

Viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, sker ofta tidigt i processen. Bisab rekommenderar att en kontrollansvarig tas in av byggherren redan på projekteringsstadiet.

Hur mycket tid en kontrollansvarig måste lägga på ett projekt bestäms av byggnadsnämnden vid det tekniska samrådet. Därefter sätter vi på Bisab en prismall för antingen fast pris eller löpande per timme.

Önskar du även hjälp av en byggprojektledare med lång erfarenhet av hela byggprocessen, kontakta oss för ett möte.