Vi hjälper er med miljöinventering i Västra Götaland

Säkerställ kostnaderna med en miljöinventering
PCB, PAH-oljor, kvicksilver eller asbest. Det kan finnas många miljöfarliga ämnen i en byggnad. Om byggnaden ska rivas eller renoveras är det av flera skäl bra att göra en miljöinventering. För flerbostadshus är en miljöinventering en bra investering vid till exempel ett förestående stambyte i fastigheten.

Har en radonmätning utförts?

En korrekt utförd miljöinventering bör alltid göras när en upphandling kring ett äldre hus med misstänkt miljöfarliga ämnen ska ut. Det för att alla fakta ska vara på bordet vid arbetets start och för att undvika överraskande tilläggsfakturor från entreprenören.

Boendemiljö

En miljöinventering är också ett sätt att hitta olägenheter i boendemiljön. Inomhusluften i både lägenheter och enfamiljshus kan påverkas negativt av fukt, mögel, bristfällig ventilation, radon och asbest. Vi utför fuktutredningar och radonmätningar av högsta kvalitet, bland annat i krypgrunder.

En miljöinventering utförd av Bisab innehåller alltid ett åtgärdsförslag. Vill ni veta mer kontakta oss via vårt kontaktformulär.