Energibesiktning

Vi indentifiera mögel med hjälp av termografering i Västra Götaland

Termografering ger svar på svårupptäcka byggproblem

Termo betyder värme och termografering är att med hjälp av värmekamera identifiera olika typer av boendemiljöproblem. Termografering avslöjar fukt- och kondensproblem samt brister i ventilationen. Alla ovan angivna problem kan bli en källa till mögelangrepp.

Värmekamera används inte bara för att upptäcka fel. Ska du tilläggsisolera eller isolera en vind kan vi via termografering hitta brister och köldbryggor. Vid ventilationskontroll är kameran ett utmärkt verktyg.

 

Om du upptäckt mögelangrepp i din bostad? Bisab byggkonsult utför vi en termografering och tar fram en åtgärdsplan, välkommen att kontakta oss