Underhållsplan – för ett välplanerat fastighetsägande

Alla fastighetsägare är angelägna att ha kontroll på kostnader och undvika onödiga, och dyra, driftsstörningar och reparationen. Med en väl genomarbetad underhållsplan för din fastighet minimeras riskerna.

En bra underhållsplan ger en detaljerad översiktsbild över en fastighets underhållsbehov över tid. Den talar om vad som behöver göras och när det behöver göras. Med planen som grund kan du som fastighetsägare planera renoveringsåtgärder och fördela kostnader för underhåll på ett bra sätt.

Särskilt viktigt är det med en bra underhållsplan för bostadsrättsföreningar. Med ett gemensamt ägande i föreningsform, där styrelsen i många fall byts ut över tid, blir underhållsplanen ett styrdokument för att hålla en jämn kostnadsnivå för medlemmarna.

Våra underhållsplaner är både lättförståeliga och lättlästa. De överblickar kostnader den kommande tioårsperioden och för en 30-årsperiod. Underhållsplanen tar hänsyn till allt, från byggnader till mark och installationer.

Välkommen att kontakta Bisab byggkonsult via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att ta fram en plan för er bostad.